NESTBROER  JO COX . VORMT SAMEN MET KOOP 8  (  JB 216 ) EEN NIEUW GEPLAND KOPPEL VOOR 2020
ZIJN VADER , WINNY , IS 10 JAAR OUD EN BEVRUCHT NIET MEER ; NESTBROER JO COX MOET DE LIJN VOORTZETTEN